Bokanmeldelser

Town Spaces
Rob Krier
Birkhäuser, 2003
ISBN 3-7643-6942-6


Luxembourgeren Rob Krier er byplanlegger og arkitekt, virksom i Berlin i kompaniskap med tyskeren Christoph Kohl. Arkitektkontoret utøver en urbanisme som tar utgangspunkt i de enkelte byers spesifikke historie og karakter, og samtidig gir form til helt nye byområder. Boken tar utganspunkt i enkle prinsipper for byforming, med beskrivelser av en rekke tradisjonelle byformer, med enkle prinsipptegninger fra flere europeiske byer.

Hoveddelen av boken utgjøres av omfattende presentasjoner av arkitektkontorets foreslåtte og realiserte byprosjekter. Boken er meget rikt illustrert, og viser Krier & Kohls mangfoldige repertoar innen byforming og arkitektoniske uttrykk. Gjennom modeller, skjematiske fremstillinger, kart, perspektivtegninger, skisser og fotografier blir leseren godt kjent med en mengde varianter av byplanlegging, både estetisk og teoretisk.

Boken omhandler avslutningsvis New Urbanism i generelle trekk, og tar for seg de arbeidsmetoder som karakteriserer denne tilnærmingen til byplanlegging og arkitektur. Boken er meget informativ, men krever nok en betydelig interesse for emnet fra leserens side.

Geir Tandberg SteiganBokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!