Bokanmeldelser

Roerne i Christiania
Edvard Hoem
Aschehoug, 2003
ISBN 82-03-18693-9


Edvard Hoem har skrevet denne boken på oppdrag fra Christiania Roklub i forbindelse med klubbens 125-årsjubileum. Bokens forteller er den engelskættede fantasifiguren Edmond Ravehart, som lar sin slektshistorie danne utgangspunktet for fortellingen om Christiania Roklubs historie.

Hoem følger klubben fra opptakten og tilblivelsen i 1878 til tusenårsskiftet, og skildrer hele tiden miljøet rundt klubben, trender i tiden, klesdrakter og det politiske klima. Samtidig gis et godt tilskudd til personalhistorien, da menneskene som skapte og dominerte Christiania Roklub gis god plass.

Man får også lære endel om rosporten i Norge, om stilidealer kontra atletiske idealer, om kontakten med roere i nabolandene, og om rosportens og treningens utvikling fra 1870-årene til idag. Fra 1924 kretser handlingen om roklubbens bygg "Kongen", som ble tegnet av Ole Sverre. Sverre var selv en dominerende skikkelse i dette miljøet.

Dette er en faktabok som er gitt romans form, der bakgrunnsinformasjon fra gamle arkiver (for en stor del klubbens egne) bygger fortellingens fundament. Jeg-personen (som altså er oppdiktet) lar sine aner i hver enkelt generasjon komme i en eller annen perifer kontakt med roklubben, og på denne måten skapes et personlig, "erfart" preg.

Bokens fotografiske materiele (en bolk sort-hvitt-bilder i midten av boken) gir den nødvendige visuelle nærhet til roklubben og miljøet omkring den

Denne boken er en fryd å lese, selv om man ikke skulle være det minste interessert i idrett generelt eller rosporten spesielt. Persongalleriet og lokalhistorien er et godt påskudd for å lese boken.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2004 arc!