Bokanmeldelser

Villa
21 arkitekttegnede boliger
Niels Marius Askim, Morten Brun
Gyldendal Fakta, 2001
ISBN 82-05-27619-6


Villa er en bok som presenterer - slik tittelen forteller oss - 21 eneboliger tegnet av dyktige arkitekter. Her presenteres for det meste modernistiske eneboliger, med unntak av de tre-fire første. Perioden frem til 1930 tillegges liten vekt i denne boken, og det har nok også vært hensikten å fortelle om profilert modernistisk arkitektur i Norge, selv om man ønsker å presentere arkitektur fra hele 1900-tallet.

Boken er produsert i et litt lite kaffebordsformat, og viser med litt manglende tydelighet frem de forskjellige boligene. Det legges kanskje litt for mye vekt på lekre fotografier, ettersom det faktisk er vanskelig å danne seg et bilde av hvordan enkelte av villaene faktisk ser ut. Plantegningene hjelper imidlertid en god del.

Boken viser også med god tydelighet den dominerende trend gjennom 1900-tallet, nemlig funksjonalismen. Det siste tiårets neofuksjonalisme får avslutte boken, med sitt formspråk som gjenbruker stilen fra 70 år tilbake.

Boken gir en god innføring i en viss type arkitektur, og det er moro å se interiører fra disse boligene, og især fra bokens innledende villa Otium, som er representant for helt andre stilidealer. Det savnes imidlertid et bredere stilutvalg, og her mangler viktige arkitekter som Hagbarth Schytte-Berg, Arnstein Arneberg og Morgenstierne & Eide.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!