Bokanmeldelser

Hytte
19 arkitekttegnede hytter
Niels Marius Askim, Are Carlsen
Gyldendal Fakta, 2003
ISBN 82-05-30819-5


"Hytte" er en bok som presenterer19 hytter tegnet av dyktige norske arkitekter, og er konstruert over samme lest som den to år eldre boken "Villa". Hyttearkitekturen er kanskje den disiplinen der modernismen kommer best til sin rett, med bruk av lave diskrete volumer nennsomt plassert i landskapet, eller i ett med landskapet. Arkitekt Knut Knutsens hytte fra 1949 setter standarden for bokens utvalg av ellers nyere hytter - der modernismens norske trearkitektur utfoldes på en diskret måte.

Boken er produsert i et litt lite kaffebordsformat, og viser med langt bedre tydelighet enn "Villa" frem de forskjellige husene. I denne boken er det langt bedre samsvar mellom tekst og bilde, og det er enkelt å danne seg et inntrykk av hvordan hyttene faktisk ser ut utvendig og innvendig. Denne gang er det lagt større vekt på eksteriørfotografier, som tjener presentasjonen godt.

Den litt magasinorienterte presentasjonsformen er meget godt egnet for bokens publikum - design- og interiørinteresserte som er vant til å studere litteratur om emnet.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!