Bokanmeldelser

Mot en arkitektur
Le Corbusier
Dagfinn Trømborg
Spartacus forlag, 2004
ISBN 82-430-0204-9


Denne boken er norsk utgave av Le Corbusiers artikkelsamling "Vers Une Architecture", utgitt i bokform i 1923. Denne norske utgaven bygger på den reviderte annenutgaven fra 1924. Foregangsfiguren for den modernistiske bevegelsen skriver i bokens innledning: "En stor epoke er nettopp innledet. Det er en ny ånd." Slik angis tonen i dette som kan minne om et vekkelsesskrift for en helt ny arkitektur som skal kunne møte den helt nye tids helt nye behov. Moralsk sunnhet er en bærebjelke i dette skarphugne verket, der forfatteren går til verks på de grunnleggende elementer innen by- og stedsplanlegging. Et pågående og tidvis arrogant og endog aggressivt språk understreker med bred blyant sitt budskap: "Bort med forfengeligheten! Vi må skape en åndelig tilstand for masseproduksjon!"

Denne rikt illustrerte og morsomt forfattede boken har dannet et grunnlag for modernistisk tenkning i 80 år, og Le Corbusiers idéer har, om man liker det eller ei, fremdeles svært mange tilhengere, ikke minst blant arkitekter og teoretikere.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2005 arc!