Bokanmeldelser

Aesthetics, Well-being and Health
Cold, Kolstad, Larssæter
Formskrift, Norsk Form, 1998
  (ny, større utgave, hardback 2002)
ISBN 82-452-0018-2


Denne lille boken er utgitt i en skriftserie kalt Formskrift, som tar for seg fenomenet form i ulike sammenhenger. I "Aesthetics, Well-being and Health" behandles formens estetiske egenskaper, i form av de menneskeskapte omgivelser. Boken er et resultat av en studie finansiert av Norges Forskningsråd, Husbanken og NTNU, foretatt i årene 1996-98, med utgangspunkt i internasjonal forskning foretatt i hovedsak iløpet av århundrets siste tre tiår, innen en rekke fagfelter.

Boken er engelskspråklig, og kan betraktes som en fokusert artikkelsamling. Hovedingrediensen er gjennomgang av tidligere utgitte artikler og bøker innenfor emnet, men denne bokens siktemål er nok å samle trådene fra forskjellige typer forskning, med et fokus på hvordan mennesker reagerer på det estetiske i sine omgivelser, og hvilke typer omgivelser som fremkaller positiv og negativ respons. Man ser både på lærdes og legfolks reaksjoner, men til forskjell fra det meste av arkitektur- og planleggingsfagets litteratur legger man her størt vekt på legfolks reaksjoner, hvilket er svært vesentlig med tanke på målgruppene for utformingen av våre felles omgivelser. Spesielt kommenterer man de store forskjellene i fagfolks og legfolks preferanser.

Både språk og tilnærming til innhold krever et visst monn av bakgrunnskunnskap hos leseren, men samtidig er artiklene for det meste såpass korte at det er mulig å lese boken bitvis.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!