Bokanmeldelser

Vålerenga
Bydel med sjel
Vålerenga historielag
Orion forlag 2002
ISBN 82-458-0520-3


I forkant av den kraftige revisjonen av bydelenes størrelse og grenser i Oslo, ble denne boken om Vålerengen utgitt. Boken byr på en grundig presentasjon av denne gamle arbeiderbydelen, med historisk bakgrunn, bred omtale av historiske navn og gater, fyldig stoff om næringslivet i bydelen - fra småforretninger til tungindustri. Her finnes personlige beretninger om livet i bydelen, og endel om skoler og samfunnsliv.

Den litt kjedelige utformingen yter ikke det spennende materialet rettferdighet. De mange historiske fotografiene gir boken dybde, og boken favner ellers om et bredt materiale.

I de siste tiårene før 1900 ble det meste av den gamle bygningsmassen på Vålerengen oppført. Det savnes en bredere presentasjon av denne, med dens byggherrer og arkitekter. Monumentalbyggenes arkitekter burde også vært trukket frem.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!