Bokanmeldelser

Gårder med særpreg
Tradisjonsrike hus og miljøer
Eva Valebrokk
Damm, 2003
ISBN 82-496-0558-6


Denne boken er den andre i en rekke bøker om norske storgårder med estetiske kvaliteter utenom det vanlige. Gårdene presenteres med et tilgjengelig språk og med fyldig fotomateriale. Denne gang besøkes 19 gårder, for det meste utvalgt fra østlandsområdet. Utvalget består av såkalte "levende gårder", der gårdsdrift og gårdshistorie holdes i hevd. Dermed er historien et bærende element, både gjenneom slekter og eierskap, kunst og arkitektur, og kjente personers tilknytning til gårdene.

Bokens fremste kvalitet er nok de mange fotografiene. Til tross for de interessante historiefremstillingene er det fotografinene man gjerne ser på ved gjentatte gjennomganger av boken. Det er bedre balanse mellom interiører og eksteriørene i denne boken enn forrige gang, og således får man enklere dannet et inntrykk av den enkelte gård. Bildene måtte nok hatt en noe høyere kvalitet for å kunne forsvare gjengivelsens størrelse.

Det er en viss tvil om hvorvidt boken forsvarer et så stort format, da svært få bilder behøver denne store plassen, men denne gang er teksten mer kompakt og gjør seg bedre. Bokens format er ypperlig til "blafring", men den er kanskje noe slank? Boken er spesielt lagt opp med tanke på legfolk som publikum, og til dette egner den seg godt.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2005 arc!