Bokanmeldelser

Ibsens Christiania
Erik Henning Edvardsen
Damm, 2003
ISBN 82-496-0657-4


Kristiania - eller Christiania - var Henrik Ibsens hjem i tre perioder, tilsammen i 23 år. I boken omtales endringene som skjedde i de tre periodene - 1850-51, 1857-64 og 1891-1906. Det er også noen glimt fra byen fra årstallene for to viktige Ibsen-besøk her; 1874 og 1875. De av arbeidene som ble skapt av Ibsen i forbindelse med hans opphold i byen omtales, sammen med steder dikteren bodde og steder dikteren nevner i sine arbeider.

Boken er en fin gjennomgang av dikterens liv og omveltningene i Kristiania, men dens viktigste bidrag er utvilsomt utvalget av illustrasjonsmateriale. En mengde tegninger og fotografier i en uvanlig kombinasjon er det som gjør boken spennende å lese. Bokens layout er imidlertid ganske kjedelig, og de unødvendig store kapittelvignettene blir noe uinspirerende og har kjedelige portretter av dikteren.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!