Bokanmeldelser

Sverre Fehn
Samlede arbeider
Christian Norberg-Schultz og Gennaro Postiglione
N. W. Damm & sønn, 2003
ISBN 82-496-0852-6


Denne reviderte utgaven av standardverket om arkitekten Sverre Fehn er en utvidet utgave av boken som utkom i 1997, og er oppdatert med arkitektens nyere prosjekter. Her er samtlige arbeider presentert, både de utførte og de som aldri ble bygget. Boken beskriver Fehns rolle i modernismen, og i en større historisk kontekst. Det legges vekt på Fehns rolle som tolker av en "poetisk modernisme".

Boken er utkommet i et behagelig og tiltalende formet, og er utstyrt med en overveldende mengde illustrasjoner. Dette er en meget god måte å bli kjent med Fehns arbeider på og ellers forsmspråket for denne tids arktitektur. Språket og begrepsapparatet er såpass enkelt at boken er godt egnet også for legfolk.

Det er mange flotte farvefotografier, men dessverre gjør den store mengden kjedelige illustrasjoner og fotografier i sort/hvitt boken til en ganske grå opplevelse. Bokens tradisjonelle typografi gjør den kanskje til en tidløs utgivelse, og bidrar til at standardverket er langt mindre modernistisk enn arkitektens arbeider ­ om dette nå var hensikten eller ikke.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2004 arc!