Bokanmeldelser

1700-tallsmøbler
Sjöberg, Långberg, Faber, Johansson
Damm, 2003
ISBN 82-496-0933-6


Denne boken i ganske lite kaffebordformat, og her presenteres den enkle, svenske møbelkunsten fra 1700-tallet i detalj. Enkle utgaver av den kontinentale rokokko og klassisisme fant veien til svensk borgerskap og adel i landets stormaktstid, og en rekke dyktige snekkere skapte møbelformer som er blitt nordiske klassikere. Bakgrunnen for utgivelsen av boken er at en av forfatterne - Lars Sjöberg - i 1990-årene ble gitt i oppdrag av Riksantikvarieämbetet å finne frem til et utvalg tradisjonsrike svenske møbler som kunne settes i produksjon.

Alle møblene er gjengitt fotografisk i sine nylagede utgaver, i tillegg til at det følger med arbeidstegninger i skala 1:5 for alle møblene i boken. I pakt med møblenes funksjonelle eleganse er boken lekkert og harmonisk typografert, med lekkert lyssatte fotografier. I tillegg til at boken innbyr til lesning, frister den også leseren til å gi seg snekkervirket i vold.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!