Bokanmeldelser

Grünerløkka
En vandring gjennom 1000 år Merete Lie Hoel og Niels Petter Thuesen
Grøndahl Dreyer 1998
82-504-2525-1


Denne boken ble gitt ut på den tiden da Grünerløkka var blitt enormt populært, og ble omtalt til stadighet i mediene. Det var naturlig å foreta et tilbakeblikk i denne bydelen; se på dens hurtige forandringer, spesielt siden området ble innlemmet i Christiania i 1858.

Dessverre er boken, til tross for mye spennende innhold, altfor overfladisk i presentasjonen av bydelen, både gjennom lite grundig tilfang av historiske fakta og en gjennomgående "generell" presentasjon av materialet. Boken byr på interessant bakgrunnsstoff, men presentasjonen av det er lite spennende. Bokens utforming er tilsvarende - tørr og lite inspirerende.

Geir Tandberg SteiganBokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!