Bokanmeldelser

Vakre gårder
På besøk i vår kulturarv
Eva Valebrokk/Bo-Aje Millin (foto)
Damm, 1998
ISBN 82-512-0512-3


Denne boken er den første i en rekke bredt anlagte (bokstavelig talt!) bøker om norske storgårder med estetiske kvaliteter utenom det vanlige. Gårdene presenteres med et tilgjengelig språk og med fyldig fotomateriale. Gårdene er utvalgt fra hele landet, og utvalget består forstrinnsvis av såkalte "levende gårder", der gårdsdrift og gårdshistorie holdes i hevd. Dermed er historien et bærende element, både gjenneom slekter og eierskap, kunst og arkitektur, og kjente personers tilknytning til gårdene. Historien er lettfattelig presentert, men til tider med et litt for selektivt overblikk. De 25 gårdene som omtales i denne boken forsvarer stort sett sin plass her, men noen faller igjennom, spesielt hva angår interiører. Boken er først og fremst fin å bla i, gjerne gjentatte ganger. Typografien er overdrevent raus med tekststørrelser, og det er også tvil om hvorvidt boken forsvarer et så stor format, da svært få bilder behøver denne store plassen, og mange av utendørsfotografiene er for ordinære. Boken er spesielt lagt opp med tanke på legfolk som publikum, og til dette egner den seg godt.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!