Bokanmeldelser

Flere vakre gårder
Nye vandringer i vår kulturarv
Eva Valebrokk/Bo-Aje Millin (foto)
Damm, 2000
ISBN 82-512-0600-6


Denne boken er den andre i en rekke bøker om norske storgårder med estetiske kvaliteter utenom det vanlige. Gårdene presenteres med et tilgjengelig språk og med fyldig fotomateriale. Gårdene er også denne gang utvalgt fra hele landet, og utvalget består forstrinnsvis av såkalte "levende gårder", der gårdsdrift og gårdshistorie holdes i hevd. Dermed er historien et bærende element, både gjenneom slekter og eierskap, kunst og arkitektur, og kjente personers tilknytning til gårdene.

Også denne gangen er det 25 gårder som presenteres, og det er i hovedsak lagt vekt på gjengivelse av gårdenes interiører. Denne gang er det ganske mange av gårdene man vil oppleve det som ganske pussig at er kommet med, i og med at de har lite å fare med hva angår estetiske kvaliteter innendørs og utendørs, skal en tro den fotografiske fremstillingen. Fotografiene har dessuten fått litt blasse farver. En forbedring fra forrige bok er imidlertid eksteriørfotografiene, som gir litt bedre innblikk i husenes arkitektoniske kvaliteter.

Historien er lettfattelig presentert, og er først og fremst fin å bla i, gjerne gjentatte ganger. Typografien er overdrevent raus med tekststørrelser, og det er som sist tvil om hvorvidt boken forsvarer et så stor format, da svært få bilder behøver denne store plassen, og mange av utendørsfotografiene er for ordinære. Boken er spesielt lagt opp med tanke på legfolk som publikum, og til dette egner den seg godt.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!