Bokanmeldelser

På Universitetets grunn
­ Nygårdshøydens arkitekturhistorie 1860-2000
Per Jonas Nordhagen
Eide forlag, 2004
ISBN 82-514-0666-8


Nygårdshøyden er idag hjertet i Bergens akademiske miljø. Nygårdshøyden er først og fremst et produkt av historismens arkitektur og byplan, med en byplan vedtatt i 1855. Bergens Museum ­ innviet 1865 ­ utgjorde midtpunktet i utbyggingen av Nygårdshøyden. Mot slutten av 1800-tallet ble muséet omkranset ev elegante gater og bygninger, anlagt og oppført for de høyere sosiale lag. Med tiden havnet de fleste eiendommene på høyden i Universitetets eie, og i 1960-årene ønsket man å sanere høyden og bygge nytt. Pionervirksomhet innen vern av historistisk arkitektur berget mye av bydelen, men det ble også oppført en rekke nye, store bygg for Universitetet, og disse utvidelsene av universitetsanlegget har fortsatt frem til årtusenskiftet.

Denne boken er skrevet på oppdrag fra Universtitetet i Bergen, med støtte fra Den Norske Banks Jubileumsfond. Boken gir en lettlest og kunnskapsrik fremstilling av en bydels utvikling, innen byplan og arkitektur såvel som på det sosiale plan. Gjennom en mengde fotografier og illustrasjoner gjøres man godt kjent med områdets karakter og utvikling. Forfatterens forkjærlighet for den tidligere så utskjelte historismen kommer tydelig frem. Nær samtlige av denne epokens bygninger på Nygårdshøyden presenteres fotografisk.

Man gjøres også godt kjent med arkitektene som har formet bydelen. I Bergen arbeidet flere av landets fremste arkitekter på 1800-tallet, og det er flott å ha en slik kilde til kunnsskap om disse arkitektene, og ikke minst karakteren av deres arbeider. I boken fremstilles utviklingen henimot årtusenskiftet som langt mer positiv for bygningsmiljøet enn den utvikling som skjøt fart i 1960- og -70-årene, med en større respekt for det bestående bygningsmiljø. Her får man også et inntrykk av den unike intimiteten enkelte av disse tradisjonelle bymiljøer besitter. Historiske eksteriør- og interiørfotografier underbygger inntrykket av både det intime og det staselige.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2004 arc!