Bokanmeldelser

Oslo - før bilene fylte våre gater
Beate Muri
Schibsted forlag, 2002
ISBN 82-516-1911-4


Beate Muri følger opp sin forrige bok "Oslo - byen slik den var" med nok en bok om byens sentrale områder slik de var før i tiden. Boken er bygget på artikkelserien "Kjenn Oslo bedre", som ble publisert i Aftenposten Aften. Boken er bygget opp omking en mengde svært spennende fotografier fra tiden omkring år 1900, og enkelte steder vises skrekkeksempler på hva man har tillatt seg å gjøre med flere vakre områder. Boken er inndelt i kapitler etter område i byen, og bringer til stadighet frem en følelse av fortidens bedagelige tempo og de helt annerledes tiltalende gatebildene som ikke preges av parkerte og kjørende biler.

Boken er et nyttig tilskudd til Oslohistorien, også for den som har mange slike bøker fra før - mest på grunn av de mange bildene, men også gjennom de mange innskutte miljø- og personskildringene. Selv om de spesielle historiske trekk ved hvert av områdene som presenteres også er tilgjengelige andre steder, er det også nyttig at de presenteres som en del av denne helheten.

Med boken vil også forfatteren vise oss hvordan byen fremdeles KAN være - om vi ikke forsøker å omdanne den til et tredjerangs Manhattan.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2002 arc!