Bokanmeldelser

Akerselva
Fra sagatid til opera
Gunnar Jerman
Schibsted, 2003
ISBN 82-516-1981-5


Denne innbydende boken rommer en fyldig og rikt illustrert fortelling om Oslos viktige vannvei - Akerselven. Beretningen tar for seg elven fra dens historiske begynnelse, fra byens grunn og elvens løp steg opp fra havet for 3-4000 år siden. Man får vite om de første bosetningene, men det er først med vikingtiden man har tilstrekkelig materiale til å bygge en fyldig historie - om byen og elven.

Den viktigste delen av Akerselvens historie er århundrene med industri, fra 1500-tallet til 1900-tallet. Denne epoken skildres godt, sammen med en rekke fotografier, kart, tegninger og kunstverk. Årene med masseinnflytting, boligbygging og dårlige kår for de store mengdene arbeidere er også interessant lesning, men selvom bildeutvalget er meget godt kan det til tider bli litt tørt. Akerselven som motiv i kunsten gis en litt sparsom presentasjon, og tilslutt aner man konturene av "det som skal komme" i form av nye byggeprosjekter - ikke minst operaen i Bjørvika.

Boken er innholdsrik og godt tilrettelagt for lesning av flere grupper, men det er nok forst og fremst et publikum med en betydelig historieinteresse som vil få glede av den.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!