Bokanmeldelser

Stein på stein
Stein som byggemateriale i Norge
Dagfinn Trømborg
Tapir akademisk forlag, 2003
ISBN 82-519-1865-0


Naturgeograf og geolog Dagfinn Trømborg har forfattet og levert fotografier til denne boken om stein anvendt som byggemateriale. Boken innledes med en historisk oversikt over bruken av stein i menneskeskapte strukturer i Norge, og hvordan man har anvendt ­ og anvender ­ steinen i vårt land. Bygninger, tak, gatelegemer, fundamenter, broer og en hel rekke andre bruksområder beskrives, og det fortelles om hvordan steinen hentes ut av fjellet. Tradisjonelle og moderne teknikker for steinbryting beskrives, og verktøyene som er blitt anvendt gis en kort beskrivelse. Historiske og moderne byggeteknikker omtales i et kapittel.

Avdelingen for bergarter er et spennende, omfattende og nødvendig innslag. Her blir man kjent med Norges bergarter, hvordan de ser ut, hvordan de er oppstått og hvordan de anvendes. Her settes fotografier av bygninger, gravstøtter, interiører og bergknauser i sammenheng. I dette kapitlet griper forfatteren anledningen til å bidra av sin omfattede kunnskap innen geologi. Den avsluttende geologiske tidstabellen er et nyttig supplement.

Om man skulle få anledningen, blir man sannelig fristet til å benytte stein i stort omfang ved lesning av denne boken. Format og utforming er meget nøktern - og innimellom litt kjedelig? Selv om det kunne stått noe mer om arkitektene bak bygningene som anvendes som eksempler, er dette en flott bok med godt illustrerende fotografier og meget informativ tekst.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2005 arc!