Bokanmeldelser

Norsk arkitekturhistorie
Brekke, Nordhagen og Lexau
Det Norske Samlaget, 2003
ISBN 82-521-5748-3


Dette er en bok som presenteres som den første samlede fremstilling av arkitektur i Norge. Boken spenner fra steinalderens hustufter til de store, dagsaktuelle byggeprosjekter, og bringer en fra det ene punkt til det annet gjennom alle epoker i den norske arkitekturhistorien. Utvalget av bygningseksempler er har god spredning utover vårt land, og kirkebygg og herskapshus vies stor oppmerksomhet.

Boken har et godt språk, og er skrevet på en måte som gjør den informativ og lærerik også for legfolk. Gode fotografier og illustrasjoner ledsager de mange kapitlene, som alle har en mengde underavsnitt som gjør det enkelt og innbydende å sette seg inn i mindre enmer. Et godt register bidrar også til at dette er blitt en god innføring i den norske arkitekturhistorien. Det kunne gjerne vært flere fotografier!

Med den enorme innflytting til byene på 1800-tallet, og den urbane veksten og transformasjonen dette medførte, fikk de fleste norske byer sine karakteristika i denne perioden. Derfor savnes en litt mer omfattende fotografisk eksemplifisering av denne epoken, samt den etterfølgende jugendstilen. Industriarkitekturen tidlig på 1900-tallet er langt bedre dekket. Sveitserstilen hadde en dominerende rolle i norsk husbygging i trekvart århundre, men denne stilarten vies for lite plass og ganske dårlige fotografiske eksempler. Bokens innhold er i stor grad fokusert på utvikling av steder og hvilke miljøer som skapte disse. Dette gir en god forståelse av byggekunsten i Norge, og hvordan den alltid har vært preget av sterke impulser utenfra.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!