Bokanmeldelser

Oslo byleksikon
Knut Are Tvedt (red.)
Kunnskapsforlaget, 2000
ISBN 82-573-0815-3


Dette er fjerde gang Oslo byleksikon er utgitt, og for hver gang har det fremstått i en større og bedre utgave. Boken er komponert rundt dens alfabetiske oppslagsverk, som utvilsomt er et svært interessant og gjennomarbeidet oppslagsverk. Alle byens gater, samt de fleste andre navngitte steder, er viet et eget oppslagsord, med opplysninger om navnets bakgrunn og stedets historie og nåværende rolle. Videre er interessante adresser viet spesiell oppmerksomhet, enten gjennom utfyllende opplysninger i artikkelen om gaten, eller som egne artikler. Aviser, institusjoner, skoler og andre holdepunkter presenteres også i egne artikler, samt at hver bydel presenteres, blant annet med et lite kart over bydelen. Disse kartene kunne med fordel vært litt større, og inneholdt mer informasjon, mens kartdelen med register bakerst i boken er meget god. Enkeltpersoner er ikke viet egne artikler, men gjennom deres navneoppføringer i det generelle registeret finner man dem lett i oppslagsverket. Her er også oppført alle stedsnavn og navneformer i boken. I egne seksjoner finner man oversikter over byens skulpturer og minnesmerker, mens innledningen tar for seg generelle trekk ved Oslos, tilblivelse, natur, dyre- og planteliv, geologisk egenart, bygnings- og industrihistorie og meget mer.

Denne boken er en nødvendighet for alle som har en viss interesse for Oslo, om det måtte være dens fortid eller nåtid. Boken har mange spennende fotografier, nye som gamle. Det er å håpe at boken vil fortsette å komme i nyredigerte utgaver med noen tiårs mellomrom, for dette er en viktig ressurs. Et ørlite minus må imidlertid gis for smussomslaget (!), som lett flasser og mister farve og trykk.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2002 arc!