Bokanmeldelser

Complet Færdige Huse
Strømmen Trævarefabrik - Ferdighusproduksjon 1884-1929
Kari Amundsen, Berit Anderson, Ingeborg Hvidsten og Alf Stefferud
Bonytt forlag, 2002
ISBN 82-7039-057-7


Forfatterne av denne informative boken retter forkus på det lite kjente faktum at norsk ferdighusproduksjon foregikk så tidlig som lenge før år 1900, i en så stor skala, for hjemmemarkedet og dessuten en ganske omfattende eksport. Boken forteller historien om hvordan man i Norge gikk over fra å være en råvareleverandør - trelasteksport - til å også levere ferdig vare - hus som byggesett.

Arkitekten Henrik Thrap-Meyer var den første i Norge som utviklet ferdighus for eksport, tidlig på 1870-tallet, og da ferdighusfabrikken på Strømmen ble etablert i 1884 tok det ikke lang tid før nevnte Thrap-Meyer kom inn i bildet. Fabrikken benyttet etterhvert flere av samtidens kjente arkitekter til å tegne og utvikle ferdighus. Mest kjent er kanskje fabrikkens katalog over hus tilpasset boligutbyggingen langs Holmenkollbanen på slutten av 1890-tallet.

Fabrikkens produksjon var svært omfattende og variert, og dette fremstilles i boken gjennom bilder, tegninger og kart, men det savnes nok litt flere fortografier av hus som nevnes i boken. Villaer var nok det fabrikken produserte mest av, men også hoteller, skoler, kirker (én på Bouvetøya!), feriehus (også på Haiti!), serieproduserte typehus til den italienske byen Messina (etter jordskjelvet i 1908),

Boken gir et godt innblikk i den hjemlige stilutvikling innen trearkitekturen i de årene fabrikken produserte hus. Også livet rundt fabrikken, i flere samfunnsklasser, skildres, og man blir kjent med en slik bedrifts betydning for lokalsamfunnet.

Fabrikkens produksjonslokaler brant ned i 1914, og etter dette gikk det gradvis nedover med bedriften. Konkursen i 1929 ble nok fremskyndet av krakket i verdensøkonomien i 1929. Boken er inndelt i to hovedseksjoner, der første del konsentreres om bedriftens historie, mens annen del er viet selve produktene, som også omfattet en storstilet produksjon av bygningsdeler.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2002 arc!