Bokanmeldelser

Skien
Vandringer på kryss og tvers
Magne Kortner og Tom Riis
Olaf Rasmussens Forlag, 2002
ISBN 82-7065-024-2


Forlaget bak denne boken har gjort noe så uvanlig som å utgi en bok om Skien i anledning av sitt eget hundreårsjubileum. Dette er et rosverdig initiativ!

Bokens kapitler gir oss tematiske innblikk i Skiens kultur, historie og samtid, og kapitlene om bykjernen, Kleiva og Vestmarka er de mest interessante, og spesielt det førstvente kunne vært langt fyldigere. Her vises Skiens byakse, et flott bymotiv som avsluttes av en av landets flotteste kirker. Henrik Ibsen er naturligvis med i teksten, men teatret er underlig fraværende, i likhet med for store deler av 1800-tallets viktige bygningsarv.

Boken er en kort og grei innføring i Skien by, mens bildeutvalget kunne hatt en langt bedre - og strammere - regi. Endel bilder er ganske overflødige, mens mange andre savnes. De "kunstneriske" vignettene til hvert kapittel kunne sløyfes - eller gjøres langt mer elegante. Boken er nok mest interessant for den som er fra Skien, men ikke har lest noe særlig om sin egen by.

Geir Tandberg SteiganBokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!