Bokanmeldelser

Hus i hage
Privatliv og fellesskap i små og store boområder
Tore Brantenberg
Arkitekturforlaget, 2002
ISBN 82-7532-018-6


"Hus i hage" er en liten, hendig bok som tar for seg drømmen om - og realiseringen av - havebyer og lignende boformer i Norge i det tyvende århundre. Forfatterens bakgrunnsskildring springer ut av en småbytilværelse der bylivet hadde viktige innslag av primærnæring. Boken er den fjerde i en løst sammensatt serie som ble påbegynt ved Husbankens femtiårsjubileum i 1997.

Den innledende historiske gjennomgangen er nyttig lesning, og gir god bakgrunn for hovedseksjonen. Det savnes større gjengivelser av kart over de tidlige havebyer; disse ville gitt innledningen mer illustratorisk dybde.

Bokens hoveddel presenterer et utvalg på 25 norske boligområder over en 90-årsperiode. Boken illustrerer hvordan utbyggingen fra de første, romantiske og sentrumsnære havebyene gjennom århundret beveger seg ut i periferien, og utvikles gjennom forskjellige arkitektoniske formspråk.

Etter hoveddelen følger en avdeling der havebyens fremtid drøftes. Det presenteres ulike problemstillinger, og mulige nyvinninger for videreutviklingen av dette konseptet. Avslutningsvis bringes en nyttig og fyldig ordforklaringsliste. Boken er innsiktsfullt fortalt, men også lettlest og rikt illustrert.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!