Bokanmeldelser

Bilder fra gamle Skedsmo
Rune Andersen
Frifant forlag, 2002
ISBN 82-7889-052-8


Bilder fra gamle Skedsmo er en "slik-var-det-her-før-bok" - en type bok som er nødvendig for å gi et bilde av vår nære historie, der mange spor er gått tapt, og meget ser annerledes ut. Dette gjelder nok spesielt for Lillestrøm, der nærmest hele den gamle bykjernen er utradert. I tillegg til Lillestrøm tar boken for seg historiske fotografier fra Strømmen, Skjetten, Skedsmokorset, Leirsund og Kjeller. Bokens rikholdige billedutvalg er det mest interessante ved denne boken, men man kan snappe opp generelle trekk ved områdets historie og lokale morsomheter ved lesning av teksten. En slik bok blir nok først og fremst benyttet som et historisk fotoalbum, og til denne bruken er "Bilder fra gamle Skedsmo" ypperlig, især for de av leserne som har en viss kjennskap til området fra før.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!