Bokanmeldelser

Arkitekturguide for Norge
Arne Gunnarsjaa
Abstrakt forlag, 2002
ISBN 82-7935-031-4


Arne Gunnarsjaa sto bak den første arkitekturguide for Oslo (1984), sammen med Pål Henry Engh. Siden har han laget et omfattende Arkitekturleksikon (1999), som er illustrert med enkle tegninger i sort strek, og favner vidt i arkitekturens historie og begrepsverden. Gunnarsjaa har også forfattet en arkitekturhistorie (2001).

Arkitekturguide for Norge er bygget opp etter samme prinsipp som Gunnarsjaas Arkitekturleksikon, men i et betydelig mindre omfang. Forfatteren presenterer en rekke sentrale byggverk utvalgt fra hele den norske arkitekturhistorien, med en hovedinndeling region (Østlandet, Vestlandet o.s.v.) og innenfor disse regionene presenteres mindre områder, der byggverkene igjen later til å være rangert etter en slags "viktighetsskala". For alle fylker samt Svalbard er det kart som viser hvor alle de omtalte byggverk befinner seg. Byggverkene presenteres, som i den forrige utgivelsen, med sort strek, enten i fasadeoppriss, planer eller perspektivtegninger, hvorav endel er utført av forfatteren.

Bokens innledning er en kort innføring i vårt lands arkitekturhistorie, med bygningsformer, byggeteknikker og stilhistorie. Selve guidens utvalg av presenterte byggverk er det alltids mulig å diskutere - og spesielt å ønske seg en mengde tillegg til! Men forfatteren har gjort en fin avgrensning av innholdet, som fanger opp viktige elementer i vår bygningsarv fra hele landet - i én bok. Mye av innholdet er kjent, og har vært publisert andre steder tidligere, men det er svært praktisk for de fleste lesere av boken å ikke måtte foreta denne kompilasjonen selv, fra mer eller mindre utilgjengelige publikasjoner. Boken har også med en god del fra Nord-Norge, noe som er på høy tid!

Boken avslutter med en ordliste med fyldige forklaringer. Boken er lett å lese, også for dem som ikke har noen bakgrunn i arkitektfag eller kunsthistorie, men ganske enkelt har et nysgjerrig blikk på våre omgivelser. Boken er et nødvendig og kjærkomment tilskudd til det vell av arkitekturbøker som er utkommet, og det kommer kanskje med tiden en oppfølger! Da vil det naturligvis bli fremmet ønsker om en mer luksuriøs utgave med illustrasjoner i farver og et mer omfattende utvalg bygninger, men dette vil jo også plassere boken i et helt annet prissegment. Mer jordnære ønsker er nok en registerdel der det kan gjøres oppslag på de enkelte byggverk og arkitekters navn.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2002 arc!