Bokanmeldelser

Mindretallets mangfold
­ Kvinner i norsk arkitekturhistorie
Wenche Findal
Abstrakt forlag, 2003
ISBN 82-7935-070-5


Endelig en bok der kvinnelige, norske arkitekter står i sentrum! Hundre år før bokens utgivelse etablerte den første kvinne selvstendig praksis som arkitekt i Norge ­ Lilla Hansen. Iløpet av disse hundre årene har det foregått en kontinuerlig endring av kvinnenes posisjon i samfunnet. Det er bare et fåtall av disse kvinnelige arkitektene som er blitt viet noen særlig oppmerksomhet tidligere, og en sammenhengende historie om norske, kvinnelige arkitekter er heller ikke blitt presentert tidligere. En innledning som tar for seg kvinnelige arkitekter internasjonalt kan være nyttig på veien.

Utvalget av norske arkitekter tar utgangspunkt i hvilke kvinner som er utdannet ved de forskjellige utdannelsesinstitusjoner, og hvilke som faktisk har utført selvstendige arbeider. De første tiårene med kvinnelige arkitekter i Norge var kvinnene virkelig et fåtall, og det savnes her en predere og mer gjennomillustrert presentasjon av deres arbeider. Det savnes også en omtale av arkitekten Benedicta Haslund, som var aktiv fra omkring 1914, og ikke minst Ingri Aas (g. Wiig), som i tillegg til å arbeide i kompaniskap med Otto Valentin Juell og i samarbeid med Arnstein Arneberg utførte flere selvstendige arbeider før sin altfor tidlige død.

I nyere tid har kvinner spilt en selvfølgelig rolle i arkitektstanden, og det er ikke lenger oppsiktsvekkende at mange kvinner er fremstående arkitekter - kanskje det snart er så naturlig at det virker litt pussig å legge vekt på kjønnet når man presenterer en kvinnelig arkitekt. Og forfatteren konkluderer med at det nok ikke kan påvises en egen kvinnelig tilnærming eller stilvariasjon i arkitekturen.

Det savnes i det hele tatt en større fylde i utvalget av arkitekter og arbeider. Det viktigste - de tidlige arkitektenes arbeider - er gitt for liten plass.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2004 arc!