Bokanmeldelser

Arnstein Arneberg
Morten Ole Mørch
Bastion forlag, 2006
ISBN ISBN 829058301X


Morten Ole Mørch har etter flere års møysommelig arbeid med innsamling av fakta og fortellinger om arkitekt Arnstein Arneberg (1882-1961) og hans arbeider kunnet utgi denne praktboken på 440 sider. Få arkitekter i denne generasjonen er dokumentert så godt i arkiver og bokutgivelser som Arneberg, og sjelden gis det ut bøker om disse arkitektene. Men endelig er boken om Arneberg skrevet, der hans kjente arbeider er gitt en bred presentasjon, med tegninger, fotografier - historiske såvel som nyere - og bakgrunnsopplysninger om byggverk og byggherrer. De mest sentrale arbeidene er hver viet flere oppslag, mens øvrige arbeider er gitt kortere presentasjoner.

Boken har et flott format og et gjennomgående godt og lesevennlig design. Bokens meget store omfang imponerer, og rikdommen i illustrasjoner, med et fantastisk utvalg av arkitektens tegninger og samtidsskildringer. Man blir godt kjent med arkitekten og byggherrene, og får et innblikk i Arnebergs kontakt med makteliten i det norske samfunnet. Bredden i Arnebergs arbeid kommer godt frem, med rådhus, kirker, samfunnshus, skoler, eneboliger og hytter. De viktigste bygningene er godt dokumentert innvendig og utvendig.

Gode historier om byggherrene og husene gir en uformell innfallsvinkel til den enorme mengden fakta boken er bygget på. Dette er rett og slett en gjennomført god bok.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2006 arc!