Bokanmeldelser

Skiltguide
Kulturhistoriske skilt i Oslo
Jan Sigurd Østberg (red.)
Selskabet for Oslo Byes Vel, 2001
ISBN 82-90287-94-1


Fra man begynte å utstyre historiske bygninger og steder med de velkjente blå kulturhistoriske informajonsskiltene i 1990 til utgivelsen av denne boken er det blitt satt opp 250 slike skilt, som alle presenteres i boken. Skiltenes kortfattede opplysninger om viktige steder i Oslo utfylles med ytterligere forklarende tekst. Hver side er viet to skilter, organisert etter den tidsepoken begivenhetene som er åsak til skiltoppsettingen har funnet sted.

Denne bokutgivelsen er et kjærkomment tilskudd til Oslolitteraturen, idet den i tillegg til å være en brukbar katalog og håndbok over viktige begivenheter i byens historie, også er en lettfattelig innføring i enkelthendelser og deres åsteder.

Geir Tandberg SteiganBokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2002 arc!