Bokanmeldelser

Tradisjon og atmosfære
­ En reise til norske trehoteller
Hans Martin Underdal og Jens Chr. Eldal
Kom forlag, 2001
ISBN 82-908-2329-0


Dette er en bok som tar for seg et utvalg av de kjente, gamle norske trehoteller. Hotellene som presenteres her har det til felles at den særegne tradisjonelle atmosfære er ivaretatt. Det nordligste av de 25 hotellene er beliggende i Orkanger, og de fleste befinner seg i området omkring Sognefjorden. De berømte hotellene i sveitserstil er naturligvis med, men ellers er et uvanlig bredt tidsspekter representert, men betydelig eldre overnattingssteder.

Et meget informativt forord, på samme tid lettlest og relativt kort, etterfølges av 25 lekre presentasjoner, der fotografier spiller en vesentlig rolle. Eksteriører, interiører og historiske tilbakeblikk til "storhetstiden" er gitt plass i de fotografiske gjengivelser. Både kutlurlandskap, slekter, driftshistorie og bygningsmasse beskrives i den stødig forfattede teksten. Eldal bidrar i en avdeling i hvert kapittel med å formidle av sine arkitekturhistoriske kunnskaper, og det fortelles dessuten noe om hotellenes beskaffenhet og drift idag.

Boken har en stor formidlingsverdi og kvalitet, og fotografiene er vakre og informative. Formatet skulle tilsi en noe tykkere bok, men stort sett er dette meget tilfredsstillende.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2004 arc!