Bokanmeldelser

En reise i Norge
Særpregede overnattingssteder i Sør-Norge
Underdal, Grønli, Stang
Kom forlag, 2001
ISBN 82-90823-75-4


Denne omfattende boken har en blandet tilnærmingsmåte til hele 44 overnattingssteder i Sør-Norge, der først og fremst stedenes interiører og måltider står i fokus, især gjennom den fotografiske presentasjonen, innfanget av fotograf Granli. Forfatterne Underdal og Stang har tidligere stått bak boken "Tradisjon og atmosfære", og skriver lett tilgjengelig om de enkelte steders tilbud og historie. Presentasjonene er delt i to; den første omhandler selve stedet, mens annen del er oppskrifter til de enkelte stedenes kulinariske spesialiteter.

Uvalget av overnattingssteder har et stort spenn; fra det hellige (Utstein kloster) til det profane, fra det klassisistiske (Terminus, Bergen) til det modernistiske (Jotunheimen fjellstue), fra det eldgamle (Røisheim, Jotunheimen) til det eksotisk nasjonalromantiske (Kvikne, Balestrand) og fra stue (Lifjellstua) til slott (Baroniet Rosendal). Alle de sør-norske fylker er representert, med et pussig unntak for Hedmark.

Overnattingssteder har siden turismens gjennombrudd på 1800-tallet hatt en spesiell plass i den norske bygningskulturen, og denne boken gir gjennom utsøkte fotografier og kortfattet, men informativ tekst et bredt innblikk i denne tradisjonen, der Vestlandet naturlig nok er godt representert.

Boken kunne godt vært utstyrt med litt flere eksteriørfotografier, da disse ville gitt et bedre innblikk i beliggenhet, arkitektur og natur. Det savnes også en litt grundigere beskrivelse av bygningenes tilblivelse og arkitektur.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2004 arc!