Bokanmeldelser

Kystårboka 2003
Brygger/sjøhus og kystfugler
Redaktører: Elisabeth Johansen og John Roald Pettersen
Orkana forlag, 2002
ISBN 82-91233-85-3


Kystårboka 2003 er den andre boken i en årlig serie som tar for seg Norges kystkultur. Utgaven for året 2003 er todelt, der første del er konsentrert om brygger og sjøhus, og således er mest relevant for dette nettstedet. Annen del tar for seg kystens fugler, og hvert av de to temaene er gitt en klar farve, som kan bidra informativ, men også er benyttet noe ubalansert og unødig kontrasterende og "friskt".

Første avdeling - for brygger og sjøhus - gir en kjærkommen anledning til å få et visst innblikk i arkitekturen knyttet til sjøfart her til lands. En rekke bygningstyper og byggemetoder blir presentert, og man kan lese om rorbuer såvel som Oslo Havnelager.

Bredden i bidragsytere og fokus på et utvalg enkeltsteder gjør boken interessant, men en grundigere korrektur og en bedre typografi ville gjort boken mer leservennlig.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!