Bokanmeldelser

Lund & Slaatto: St. Hallvard kirke og kloster
Jiri Havran/Chr. Norberg Schultz/Kjell Lund/P. Johan C. H. Castricum OFM/P. Ronald Hölscher OFM/Richard Nelson
Arkitekturforlaget, 1997
ISBN 82-91399-06-9


Denne slanke boken i stort format er en norsk- og engelskspråklig presentasjon av St. Hallvard kirke og kloster i Oslo. Bygget sto ferdig i 1966, og over 30 år etter ble det altså laget en bok om byggverket. Den tidvis overdrevent poetiske teksten er nok best egnet for dem som interesserer seg spesielt for modernismens formspråk eller kirkebyggets rolle og funksjon. Det er heller ikke teksten, men først og fremst bildene og illustrasjonene som gjør boken interessant. Gjennom skisser gjøres det rede for den fysiske og symbolske bakgrunnen for bygningens arkitektoniske uttrykk. Det omfattende utvalget av fotografier gir sammen med det store utvalget at plantegninger, snitt og fasader illustratorisk dybde til forståelsen og opplevelsen av byggverket. Fotografiene gjengitt i sort-hvitt blir dessverre litt triste i denne sammenheng.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!