Bokanmeldelser

Kirker i Norge

Bind 1: Middedlalder i stein
Øystein Ekroll, Morten Stige, Jiri Havran
ARFO, 2000
ISBN 82-91399-09-3

Bind 2: 1700-tallet - Skjønnhetens århundre
Oddbjørn Sørmoen, Jiri Havran
ARFO, 2001
ISBN 82-91399-10-7

Bind 3: Med historiske forbilder - 1800-tallet
Jens Christian Eldal, Jiri Havran
ARFO, 2002
ISBN 82-91399-11-5


Denne serien er planlagt å omfatte åtte bind, som tilsammen vil bli en solid presentasjon av kirkearkitekturen i Norge, fra middelalderens spede begynnelse til vår egen tid. De tre bindene som er utgitt presenterer alle et variert utvalg av epokens kirkebygg, med vekt på de arkitektonisk og historisk viktigste kirkene. De neste utgivelsene tar for seg stavkirker (bind 4, 2003), 1600-tallet (bind 5, 2004) og det 20. århundrets kirker (bind 6, 2005). I tillegg vil det utkomme to tilleggsbind.

Bøkene er utformet i grenselandet mellom praktverk og informasjonsverk, og er rikt illustrert med flotte, informative fotografier, med vektlegging både på stemning og stilformidling. Forfatterne er alle spesialister innen sine felt, og forteller med stor sikkerhet om kirkenes arkitektur og deres kulturskatter, med stor vekt på interiørenes utforming og tilblivelse.

Tilsammen vil denne bokserien gi en meget spennende innsikt i vår nasjonale kirkehistorie. Verket er ganske tungt, men godt egnet om man er opptatt av kirkehistorie, arkitektur, kunsthistorie, vårt eget lands historie eller rett og slett forskjellige steder omkring i Norge.

I bøkene forekommer dessverre en viss typografisk inkonsekvens, men alt i alt er dette et godt og viktig tilskudd til den arkitekturhistoriske litteraturen.

Geir Tandberg SteiganKjøp bind 1-6 her!
Kjøp bind 1 her!
Kjøp bind 2 her!
Kjøp bind 3 her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!