Bokanmeldelser

Peter Andreas Blix
I strid for vern og vekst
Gaute Losnegård og Rolf Losnegård
Selja Forlag/Skald, 2001
ISBN 82-91722-16-1/82-7959-021-8


Peter Andreas Blix representerer de mange sidene ved historismen i Norge. Den allsidige arkitekten var kanalbygger, arkeolog og kunstmaler, og levde et svært aktivt liv. I fortidsvernets interesse kjøpte han med egne midler falleferdige hus og kirker for å restaurere dem, og han fikk stor betydning som arkitekt bak jernbanestasjoner og villaer.

Denne boken gir et godt innblikk i Blix' innholdsrike liv, og hans betydning for samtid og ettertid. De tematisk oppbyggede kapitlene er også kronologiske, og demonstrerer Blix' skiftende fokus. En tidstavle og et kart med hans virkeområder underbygger ytterligere skildringen av Blix. Boken har svært mange gode illustrasjoner; både fotografier og Blix' egne tegninger og bilder. Boken er meget inspirerende, men kunne tjent på en litt mer gjennomtenkt layout.

Geir Tandberg Steigan



Kjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon



© 2003 arc!