Bokanmeldelser

Arkitekturguide for Kristiansand
Arkitektur- og byplanhistorie
Kulturdirektøren, Kristiansand kommune, 2002
Redaktør: Vibeke Garmann Johnsen
ISBN 82-992385-3-6


For Oslo og Trondheim er det kommet gode arkitekturguider tidligere, og av de mellomstore norske byer er Kristiansand først ute med en slik guide. Denne innholdsrike boken presenterer svært mye av kvadraturbyens bebyggelse, sett i forhold til den totale bebyggelse i området. Innledningen gir en kort, men god innføring i byens historie, men hoveddelen er grunnen til å gå til anskaffelse av boken, med en presentasjon av de mest interessante av byens bygninger, inndelt i fire epoker. Omtalen av bygningene gir et godt innblikk i hvilke arkitektoniske strømninger som har nådd byen, og hvordan flere av hovedstadens arkitekter sammen med lokale størrelser har formet byen. For funksjonalismens mange tilhengere er nok presentasjonen av Thilo Schoder og hans arbeider i byen spesielt interessante, men det er også fascinerende å se hvordan de tidligere epoker har gjort stedet til en spennende by.

Geir Tandberg SteiganBokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!