Bokanmeldelser

Arkitektur i 1000 år
Arkitekturguide for Trondheim
Helge Solberg (red.)
TAF Trondhjems Arkitektforening, 1999
ISBN 82-995433-0-4


Denne boken ble utgitt i forkant av markeringen av Trondheims 1000-årsjubileum, og er en presentasjon av byens tusenårige bygningsarv. Bokens hoveddel er den omfattende presentasjonen av viktige enkeltbygninger i Trondheim, inndelt i syv epoker. Hver epoke innledes med en generell innføring; likeledes innledes selve boken med generelle kapitler om byes planhistorie og arkitektenes virke her. Guiden har en oppbygging som minner om lignende guider som er utgitt i Oslo, og har et hendig format, passende for ivrige turgåere. Boken demonstrerer godt hvor spesiell Trondheims bygningsarv er i norsk sammenheng. Både egenarten og det europeiske i byens bebyggelse, især før Den første verdenskrig, kommer godt frem i guiden. Avslutningsvis finnes en kort innføring i arkitekturens ord og uttrykk, korte biografier om arkitektene som har virket i Trondheim, et register over bygningene som presenteres i boken (sortert etter adresse) samt tre gode kart der alle bygningene er plassert. Denne typen guider er svært inspirerende, både for entusiastiske borgere av Trondheim og for uinnvidde utenfra, og bør kunne tjene som forbilde når flere norske byer og steder utformer sine guider - hvilket de bør!

Geir Tandberg SteiganBokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!