Bokanmeldelser

Livet langs elva
Oslohistorie fra Sagene - Torshov - Bjølsen - Iladalen - Sandaker - Åsen
Gro Røde (red.)
Bydel Sagene-Torshov, 2002
ISBN 82-995654-0-5


Det er kommet mange bøker med beskrivelser av livet knyttet til fabrikkene langs Akerselven, men her er en med en litt annen vinkling. Denne boken representerer en ikke særlig utbredt form for historieskrivning i Oslo, nemlig som glimt av historien i en enkelt administrativ enhet. Denne store og flott utseende boken er også innholdsrik, og gjennom mange forfatteres bidrag skildes mange fasetter i bydelens historie. Således er det ikke bare fabrikkene man blir kjent med, men bydelens tilblivelse, planlegging og bebyggelse, samt levende skildringer fortalt av bydelens eldste beboere.

De mange fotografiene i boken gir en god anledning til å bli kjent med forskjellige sider av bydelen før og nå. Svært mange av de eldre fortografiene og illustrasjonene er nok ukjente for de fleste. Teksten kunne godt vært satt opp annerledes (for eksempel over to spalter), så det ble enklere å lese.

Det meste av innholdet i boken dreier seg om perioden mellom 1890 og Den annen verdenskrig. Man savner nok en fyldigere dekning av perioden omkring Den industrielle revolusjon og tidligere, og dessuten kunne arkitekturen, representert ved enkeltbygninger, blitt viet større oppmerksomhet. Om boken på denne måten også knyttet seg sterkere til Oslos generelle historiske utvikling ville den nok også bli mer tilgjengelig for dem uten tilknytning til bydelen.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2002 arc!