Bokanmeldelser

Trondheim tar form
Bygningshistoriske blikk på bydelene
Roy Åge Håpnes
Eiendomsmegler1, 2003
ISBN 82-996-6830-1


Denne boken er utgitt i forbindelse med Eiendomsmegler1s 30-årsjubileum i 2003, og ble laget som en videreutvikling av en serie historiske artikler forfatter Håpnes hadde skrevet for meglerfirmaet året i forveien.

Boken innledes av en gjennomgang av Trondheims byplanhistorie gjennom 1000 år, og deretter følger bokens hoveddel, som består av en serie kapitler som hver tar for seg et område av byen; i Midtbyen, Midtbyens randsoner og vekstområdene utenfor bykjernen. Deretter følger en tematisk del, register og interessant nok også et nyttig arkitektregister.

Hvert kapittel er basert på en historisk gjennomgang av områdets utvikling, og en meget god redegjørelse for de dominerende arkitektoniske trekk i de enkelte områder. Illustrasjonsmaterialet er med noen unntak historiske fotografier. Her kunne man med fordel også benyttet flere nåtidige fotografier, ettersom man også på denne måten kunne belyse byens bygningshistoriske utvikling. Hver avdeling innledes av et kart over den aktuelle bydelen.

Denne boken er meget innholdsrik, og forfatterens solide fagkunnskap og formidlingsevne. Det er en glede å bla i denne lettleste boken, uten mål og mening, eller å foreta dypdykk i de enkelte kapitler. Boken fremkaller også savn og vemod, når man ser hva byen har mistet.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2004 arc!