Bokanmeldelser

Uranienborgveien 2
Torill Marlene Sandberg og Gro Enerstvedt Smenes
Institusjonen Fritt Ord, 2002
ISBN 82-996554-0-4


Institusjonen Fritt Ord flyttet i mars 2002 inn i villaen i Uranienborgveien 2, og har kort tid etter overtagelsen også sørget for å få laget en bok om huset og dets historie. Denne lille, tiltalende boken presenterer mange fasetter av husets historie, og får frem både det representative og det spesielle ved denne opprinnelige tomannsboligen bak Slottet. Boken er rikt illustrert, og det er en bred variasjon i type bilder som er utvalgt til å fortelle husets historie. Boken er spennende lagt opp, og billedmaterialet er også interessant. Man har også dristet seg til å benytte litt dårlige fotografier fra moderne tid, og selv om disse virker litt fotoalbumaktige tjener de sin nytte i denne sammenheng.

Geir Tandberg SteiganBokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!