Bokanmeldelser

Tyckt om hus
Redaktører: Inger Berggrén og Louise Nyström
Stadsmiljörådet, 2002
ISBN 91-7147-708-8


I Sverige ble det i 2001 arrangert en landsomfattende avstemning over de best likte hus i kommunen og lenet. Avstemningen - kalt "Tyck om hus" - ble arrangert i 148 av landets kommuner, og man stemte over det beste byggverk noen sinne og det beste blant de som er blitt oppført de seneste femti år.

Boken presenterer resultatet av denne avstemningen, og er inndelt etter len. Den gir en god innføring i Sveriges arkitektoniske mangfold og arkitekturhistorie, og sammen med avstemningen og den oppfølgende, ambulerende utstillingen i 2002-2003 bidrar den nok til å styrke den svenske bevissthet om arkitektur, og arkitekturens plass i hverdagen. Boken har tallrike fotografier, ledsaget av korte og informative opplysninger om de enkelte byggverk.

Avslutningsvis i boken behandles resultatene av avstemningen i en rekke artikler, der det blant annet konluderes med at skjønnhet er den viktigste faktor i de stemmegivendes valg av bygning. Det legges vekt på hvor stor gjennomslagskraft "den forbudte nostalgien" (slik den behandles i fagmiljøene) har i befolkningen, og hvor viktig den er i hverdagen. Svært mye av den utvalgte samtidsarkitekturen i avstemningen er nettopp nostalgisk, i større eller mindre grad. I den avsluttende analysen behandles stemmegivernes begrepsbruk i deres omtale av bygningene de setter pris på.

For en ikke-svensk leser er denne boken en innholdsrik og bred innføring i hva som finnes av arkitektur i de svenske regioner.

Geir Tandberg SteiganBokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!