Bokanmeldelser

Arkitekturguide Skåne - 1900-talet
Carin Johanson (red.)
Byggförlaget, 2000
ISBN 91-7988-200-5


I denne arkitekturguiden presenteres omkring 300 eksempler på den skånske 1900-tallsarkitekturen. Bygningene presenteres kommunevis, ved tekst, fotografier og i enkelte tilfeller tegninger. Hver kommuneseksjon innledes med et kart der bygningene er lokalisert. Dessverre er boken trykket i sort-hvitt, noe som bidrar til en litt flat gjengivelse av arkitekturen. De kortfattede tekstene er lettfattelige, også for lesere uten bakgrunn i arkitektfaget. Utvalget av omtalte bygninger spenner over alle århundredets perioder, og det er et spennende utvalg stilretninger og uttrykk som er representert i denne sydsvenske landsdel. Det er ikke nødvendig å være godt kjent i Skåne for å få utbytte av boken, men her anspores leseren til å gjøre seg selv mer kjent med den skånske bygningskultur. Boken er utstyrt med lettanvendelige registre over bygninger og arkitekter.

Geir Tandberg SteiganBokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!