Bokanmeldelser

Observationer
Angåande så wähl Publiqve som Privatue huus byggnaders Stärkheet, beqvämligheet och skiönhet, in rättade, effter wår Swänska Climat och oeconomie
Nicodemus Tessin d. y.
Konstakademins skriftserie, nr. 8
Byggförlaget, 2002
ISBN 91-7988-237-4


Denne lille, underlige boken er en utgivelse av et arbeid av den viktige svenske 16- og 1700-tallsarkitekten Nicodemus Tessin d. y., som blant annet ga form til Stockholms slott. Undertittelen gjør rede for det vesentlige av bokens kortfattede innhold. Språket er gjengitt som i originalutgaven, og det vil nok virke overraskende fremmed på dagens lesere. Bokens barokkspråk utfoldes over omtrent 40 sider, attpåtill med meget sparom tekstmengde per side. Tessin gjør i sitt skrift rede for viktige konstruktive prinsipper, og videre for bygningenes proporsjoner og utsmykning. Tessins konkrete eksempler er meget omfangsrike bygninger for kongelige og adelige. Teksten ledsages av flere flotte illustrasjoner, alle innhentet i forbindelse med denne utgivelsen. Boken gir et poetisk inntrykk, og er nok kun for spesielt interesserte.

Geir Tandberg SteiganBokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!