Bokanmeldelser

Guide till Stockholms arkitektur
Hultin, Johansson, Mårtelius, Wærn, Österberg, Perlmutter
Arkitektur Förlag, revidert utgave, 2002
ISBN 91-86050-58-3


Denne arkitekturguiden omfatter presentasjoner av 400 bygninger i Stockholm, bygget i en periode på 800 år. Boken er på 300 sider, og det er en mengde halv- og helsides presentasjoner av enkeltbygninger og bygningskomplekser. Det er nettopp bygningspresentasjonene som utgjør bokens hoveddel. Denne er inndelt i fire seksjoner, der husene er sortert etter beliggenhet. Hver av seksjonene ledsages av kart der alle bygningene er avmerket. Bygningene er nummerert kronologisk, og derfor kan det umiddelbart virke noe forvirrende når bygningsnumrene ikke opptrer fortløpende innenfor hver seksjon. Det finnes imidlertid gode registre bak i boken, og etter litt tilvenning blir den enkel å bruke. Bygningene presenteres gjennom tekst, fotografier og tegninger, og i tillegg finnes en seksjon for en oppsummering av Stockholms bygningshistorie og historiske kart bak i boken, sammen med ordforklaringer og registre. Det begrensede utvalget bygninger gjør dessverre at det er mye av den svenske hovedstadens viktige privatarkitektur man ikke blir kjent med, men det er lagt stor vekt på viktige bygninger. Boken er en meget viktig ressurs, og er svært godt utformet. Den er også utkommet på engelsk.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her! [engelsk utgave]

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2003 arc!