Bokanmeldelser

Skarpsno
Fra løkke til fasjonabelt strøk
Kirsten Heiberg (red.)
Skarpsno vel, 1998


Skarsno er det litt uavklart avgrensede området langs nordsiden av Frognerkilen. Som boktittelen antyder var området preget av landlige områder med noen få såkalte løkkeeiendommer før en bebyggelse preget av herskapelige villaer med store haver ble oppført fra midten av 1800-tallet til omkring Den første verdenskrig. Boken består av en rekke historiske artikler skrevet av forskjellige forfattere, der de mest interessante for dem som ikke har tilknyning til området utvilsomt er artikkelen om strøkets bebyggelse i 200 år, som forteller mye om omdannelsen fra åkerland til bymessig villastrøk, og trender innen arkitekturen i dette tidsrommet, samt den avslutningsvise oversikten over områdets eldre bygninger. Dette er nok mest en bok for de spesielt interesserte, men kan også være inspirerende om man er interessert i historismen i Norge.

Geir Tandberg SteiganBokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2002 arc!