Fotoserie - Akershus slott og festning

Byggingen av Akershus festning ble påbegynt sent på 1200-tallet, og betydelig utvidet under Håkon 5. Magnusson tidlig på 1300-tallet. Den neste store utvidelsen foregikk under Håkon 6. Magnussen i perioden 1355-1380, med innredning av kongebolig og kanselli.

Flere midre ødeleggelser og branner ledet frem mot en større utbygging og anleggelse av voller under lensherrene Peder Hansen Litle og Christen Munk på midten av 1500-tallet, og "Den store voll" samt Kongens og Dronningens batteri tilkom under Fredrik 2. i tiden frem mot 1582.

Sent på 1500-tallet omgjorde Christian 4. Akershus til et renessanseslott, med betydelige ombygginger og nyanleggelser. Etter Oslos brann og Christianias grunnleggelse i 1624 innlemmet Christian 4. festningen i den nye bymuren.

Utover 1600-tallet foregikk stadig utbygging, etter planer av Isaac van Geelkerck og Willem Coucheron. Slottet forfalt utover 1600-tallet, men ble istandsatt under Christian 6. i 1730- og -40-årene.

En rekke av dagens bygg ble oppført på 1700-tallet, men enda flere ble bygget utenfor den indre muren etter at Akershus ble nedlagt som aktiv festning i 1815 og reetablert i 1836-56. På annen halvdel av 1800-tallet ble festningen nedlagt for godt, og en rekke bygninger tegnet av arkitektene Schirmer & von Hanno kommer til. I perioden 1905-1925 ble festningen arkeologisk undersøkt, og store deler av anlegget restaurert.

Kilder:
Guide til Akershus festning

Hedret i Aftenposten 2006 som Oslos vakreste bygning:
http://oslopuls.no/nyheter/article1436916.ece

[Klikk på bildene for større utgaver]


Tilbake til fotoseriene

Til arc!s hovedside med navigasjon

Noen bygninger ved festningen:
Arméens depot
Hovedvakten
Høymagasinet

De fleste bildene på arc! kan leveres høyoppløselig.
Priser per bilde:
Til bøker, rapporter og læremidler kr. 400,- +mva
Til presse, tidsskrifter og reklame kr. 600,- +mva
Angi bildeønske(r) ved bestilling.
Bildene tilsendes per e-post i jpg-format.

© 2006 arc!