Murarkitektur i Ålesund:
Aspøy skole, Aspegaten 14

Ålesunds formannskap vedtok i mai 1918, etter langvarige forhandlinger, å igangsette bygging av en ny skole på Aspøy. Skolebygningene ble bygget etter tegninger av Kristianiafirmaet Morgenstierne & Eide, og arbeidet foregikk i perioden 1919-1922. Øivin Berg Grimnes, Ålesunds byarkitekt fra 1919, var frem til dette ansatt hos Morgenstierne & Eide.

Skolebygningene ble innviet 22. november 1922. Da hadde byggearbeidene kostet i alt kr. 2 272 742. Skolen inneholdt ved innvielsen 31 klasseværelser med spesialrom. Det ble også innredet lokaler for tannklinikk, skolelege, skolebespisning og skolekjøkken. I kjelleren ble det bygget bad med svømmebasseng.

Skolen er monumentalt anlagt, med flere ulike fløyer rundt skolegården. Hovedbygningen danner et tyngdepunkt med tre fulle etasjer, samt to til i det høye, halvvalmede taket. Taket krones av et robust tårn med lavt valmet tak og en langstrakt løkkuppel med spir. De to sidefløyene er lavere, og den ene av disse har en åpen buegang mot skolegården. En lav paviljong slutter skolegården mot det skjevt L-formede hovedkomplekset. Flere lave paviljonger er tilføyet med tiden, slik at gårdsplassen er lukket. Hovedbygningens gatefasade er symmetrisk komponert, med en smal midtakse markert med et ornamentert inngangsparti, der kommunevåpenet er plassert over døren. Den brede tempelgavlens felt prydes av ankerjern som former teksten ”ANNO 1921”. Taket er tekket med skifer. Stiluttrykket er en monumental nordisk nybarokk, med slektskap til flere av arkitektkontorets samtidige arbeider.

Ved begynnelsen av Andre verdenskrig i Norge, 25. april 1940, ble skolen truffet av bomber. Tårnet og øverste etasje ble ødelagt, og ellers ble bygningene påført flere skader. Disse skadene ble i første omgang midlertidig utbedret, slik at undervisningen skulle kunne komme i gang etter kort tid. I mai 1942 overtok imidlertid den tyske okkupasjonsmakten hele skolen til bruk for lager og innkvartering. I krigens siste fase, i 1945, ble skolen igjen truffet av bomber, men disse gjorde mindre skade. I 1951 sto skolen helt ferdig reparert etter krigens ødeleggelser.

Kilder:
http://www.alesund.kommune.no/sub/aspoybs/om-skolen/historie
Odd Thorson – Ålesund 1848-1948, økonomisk og kommunal historieMorgenstierne & Eide

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Perspektiv fra Aspegaten.

Hovedfløyens gatefasade.

Detalj av inngangsparti.

Blikk mot skolegården og tårnet.

Detalj av sidefløy.

Ålesundkartusj.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no