Murarkitektur i Ålesund:
Brunholmgaten 11

Denne beskjedne leiegården ble oppført i 1918-19 for Jørgen Østensen Hurlen, som også var ansvarshavende ved byggingen, ved arkitekt Jens Flor. Hurlen var fra Haram, og arbeidet i tiden rundt århundreskiftet som fisker og murer i Borgund.

Gården er oppført over tre fulle etasjer, med rustikkpussede fasader og skifertekket saltak. Den beskjedne gatefasaden er symmetrisk komponert om en smal midtakse, som i første etasje markeres av et fremskutt, søylebåret parti med svungent barokktak. Øverst markeres aksen av et gavloppbygg med ovalt, smårutet vindu, artikulert med bladornamentikk i stukk. Flankenes vinduer er brede, og enkelte partier er markert med glatt murpuss. Endefasaden har tre like hovedakser med brede vinduer, og mindre vinduer i gavlen. Stiluttrykket er en enkel variant av ny-Louise-Seize. Vinduene i fasaden har ikke samme sprosseinndeling som de opprinnelige.

Kilder:
Ålesund kommunes byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxJens Ludvig Paul Flor

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Perspektiv nedenfra.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no