Murarkitektur i Ålesund:
Helleborg 3

Denne villaen ble oppført 1922 ved arkitekt Jens L. P. Flor for grosserer og skipsreder Bernhard M. Thalberg. Thalberg var sønn av fiskehandler Sivert Thalberg, og var i yngre år kontorist i farens forretning i Moloveien. I tiden under og etter Første verdenskrig hadde han flere skip på fangst i Nordishavet.

Huset er bygget i pusset tegl. Det har en enkel gatefasade, og en hovedfasade med asymmetrisk plassert gavlparti mot oppkjørselen. Huset har et dominerende, valmet mansardtak, og er utført i en stil preget av engelsk havebystil og enkel nordisk nybarokk, med pussede fasader.

Kilder:
Elise Aasen
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Jens Flor

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!