Murarkitektur i Ålesund:
Ålesund Postgård, Korsegaten 4

Denne monumentale hjørnebygningen ved Keiser Wilhelms gate ble oppført i årene 1928-29 som post- og telegrafbygning. Tidligere hadde særlig Posten plassproblemer, og etter en tids tomteleting, ble det til at man i 1923 eksproprierte denne eiendommen. Bygget ble prosjektert av Postarkitekten, med arkitekt Hagbarth Schytte-Berg som ansvarlig for detalj- og arbeidstegninger.

Ved et stortingsvedtak i 1926 ble det bestemt at denne typen bygninger skulle oppføres over tre etasjer, noe som ville gi langt mer plass enn man på det daværende tidspunkt hadde behov for i Ålesund. Dermed etablerte Posten sin virksomhet i første etasje, mens man i annen etasje fant rikstelegraf og telefonsentral. Tredje etasje ble leiet ut til private virksomheter. Underetasjen ble leiet ut til ulike formål, som forretningslokaler og lagerrom.

Bygningen er oppført i tre fulle etasjer på en høy underetasje utført i grovhuggen bruddsten. Fasaden mot Keiser Wilhelms gate er regelmessig komponert, mens hovedfasaden mot Korsegaten har en markant asymmetri, der det tydelig artikulerte inngangspartiets akse forlenges opp i et kraftig, avtrappet tårnoppbygg med kuppel. Mansardtaket er skifertekket, med en rekke kobbhus som følger de øvrige vindusaksene. De to gatefasadene bindes sammen av et karakteristisk avrundet hjørne. I hovedetasjene er de høye rundbuede vinduene markert med enkel stukkbelistning. Stiluttrykket er preget av en neddempet senklassisisme påvirket av nordisk nybarokk.

På tomtens nordligste del ble det i 1958 oppført et tilbaketrukket tilbygg over to etasjer. Dette ble utstyrt med et rundt tårn samt rullestolrampe. Bygningen ble totalrenovert i perioden 1994-96.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Plakett, 1997
http://www.maihaugen.no/Hagbarth Schytte-Berg

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Perspektiv langs Korsegaten

Detalj av hovedinngangGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no