Murarkitektur i Ålesund:
Lihauggaten 10

Denne store, frittliggende leiegården ble oppført 1904-06, for handelsmann med stentøyforretning Lars Haugseth fra Sykkylven, ved bygningsingeniør og utøvende arkitekt Gunnar Randers. Haugseth hadde også før bybrannen i 1904 en større gård i Lihauggaten.

Gården er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har brukne hjørner og symmetrisk komponert hovedfasade mot Parken. Første etasje er kvaderpusset, og i etasjene over knyttes vindusaksene sammen både horisontalt og vertikalt ved mønsterlagt tegl. Her er vindusåpningene stikkbuede. Hjørnepartiene er forhøyet, og har traktformede gavloppbygg. Stiluttrykket er en sammensatt senhistorisme, blant annet preget av 1800-tallets gotiserende industriarkitektur. Gården ligger høyt, og har et monumentalt preg.

Den opprinnelige byggemeldingstegningen viser en mer konvensjonell historistisk bygård. Prosjektet ble altså endret før bygging. Gårdens balkonger er blitt endret etter oppføringen.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 59 beboere fordelt på ni leiligheter. Her bodde blant andre handelsbestyrer ved egen skole Nikolai Ulvestad (Ulvestad handelsskole), kjøpmann og agent Johan Sæther, skipsmegler Albert Cornelius Martinius Olsen og inkassator og manufakturkjøpmann Peter Hoff.

Kilder:
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Hjemsted og by : Ålesund 1948-1998. B. 1 : 1948-1968, Grytten, Harald, Sunnmørsposten forl., 1998
Registreringssentral for historiske data, folketellinger (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxGunnar Randers

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arkitekturhistorie med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no